Decisions

Title Document
Vendim 05 - 68 - Për emërimin e anëtarëve të Bordit për Inovacion dhe Ndërmarrësi Download
Decision 05 - 166 - For the formation of the Quality Commission in the Faculty of Social Sciences Download
Decision 05 - 166 - The Commission for Quality Assurance is formed at the Faculty of Social Sciences Download
Vendim 05 - 164 - Prof. Ass. Dr. Sherif Sejdiu zgjedhet Prodekan në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
tp-bottom