Vendime

Titulli Dokumenti
Vendim 05 - 71 - Për formimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik 2023 - 2026 të Fakultetit të Shkencave Sociale Shkarko
Vendim 05 - 165 - Për propozimin e Anëtarit të KQSC Shkarko
Vendim 05 - 204 - Për miratim e rekomandimeve të KQSC Shkarko
Vendim 05 - 68 - Për emërimin e anëtarëve të Bordit për Inovacion dhe Ndërmarrësi Shkarko
Vendimi 05 - 166 - Për formimin e Komisionit të Cilësisë në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim 05 - 166 - Formohet Komisioni për Sigurim të Cilësisë në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim 05 - 164 - Prof. Ass. Dr. Sherif Sejdiu zgjedhet Prodekan në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
tp-bottom