Vizitë e drejtorit Rajonal të Policisë Kufitare Nexhmi Krasniqi

Vizitë e drejtorit Rajonal të Policisë Kufitare Nexhmi Krasniqi

Rektori i UGJFA-së, Prof. Ass. Dr. Artan Nimani sot priti në takim drejtorit Rajonal të Policisë Kufitare Nexhmi Krasniqi. Ai u njoftua me strukturën e studentëve, organizimin, aktivitetet që janë duke u zhvilluar në Universitetin e Gjakovës por edhe pritjet për të ardhmen. Pasi që një numër i konsiderueshëm i studentëve është nga Shqipëria u diskutua liria e lëvizjes edhe gjatë pandemisë së Covid-19 por edhe në të ardhmen që procedurat të jenë më të thjshtësuara.

Article Gallery

tp-bottom