Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Qershorit 2022

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Qershorit 2022

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Qershorit 2022 do jetë nga data 1 Qershor - 10 Qershor 2022.

Ndërsa, provimet mbahen nga 13 Qershor- 8 Korrik 2022 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom