Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2022

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2022

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Shtatorit 2022 do jetë nga data 22 Gusht - 30 Gusht 2022.

Ndërsa, provimet mbahen nga 1 Shtator - 23 Shtator 2022 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom