Stafi akademik i angazhuar

Stafi akademik i angazhuar në UGJFA për vitin akademik 2019/2020

Prof. Ass. Shqipe Husaj
Email: [email protected]

Prof. Asoc. Behxhet Gaxhiqi
Email: [email protected]

Prof. Ass. Shefqet Mulliqi
Email: [email protected]

Prof. Ass Zeqir Hashani
Email: [email protected]

Prof. Ass. Ruzhdi Kadrija
Email: [email protected]

Prof.Ass. Edita Haxhijaha
Email: [email protected]

Prof.ass. Laura Naka
Email: [email protected]

Prof. Ass. Artan Nimani
Email: [email protected]

Prof. Asoc. Lulzim Zeneli
Email: [email protected]

Prof. Ass. Vjollca Dibra
Email: [email protected]

Dr. Sc. Venera Vala
Email: [email protected]

Prof. Dr. Ilir Kelmendi
Email: [email protected]

Prof.Ass. Antigona Ukehaxhaj
Email: [email protected]

Prof.Asoc. Haxhi Kamberi
Email: [email protected]

Dr. Sc. Arianit Krypa
Email: [email protected]

Dr.Sc. Berat Aqifi
Email: [email protected]

Dr.Sc. Ardian Emini 
Email: [email protected]

Dr.Sc. Orhan Çeku
Email: orhan.ç[email protected]

Dr.sc. Mentor Shaqiri
Email: [email protected]

Dr.sc. Dardan Vuniqi
Email: [email protected]

Dr.sc. Martin Berisha
Email: [email protected]

Dr.sc. Kymete Canaj
Email: [email protected]

Asistente Zamira Gashi
Email: [email protected]

Asistent Petrit Duraj
Email: [email protected]

Asistente Shyhrete Morina
Email: [email protected]

Asitent Jeton Raja
Email: [email protected]

Asistent Vllaznim Mula
Email: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tp-bottom