Tjera

Titulli Dokumenti
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për PROFESORË Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për STUDENTË Shkarko
Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Shkencave Sociale Shkarko
Vendim për funksionalizimin e Fakultetit të Shkencave Sociale në kuadër të kornizes institucionale të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
tp-bottom