Tjera

Titulli Dokumenti
Udhëzues për hartimin e punimit të diplomës Shkarko
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 24.01.2023 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 06.09.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 04.02.2022 Shkarko
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 20/01/2022 Shkarko
Buletini Nr. 1 - Fakulteti i Shkencave Sociale Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për PROFESORË Shkarko
Manuali i përdorimit të Sistemit Antiplagjiaturë – SAP për STUDENTË Shkarko
Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Shkencave Sociale Shkarko
Vendim për funksionalizimin e Fakultetit të Shkencave Sociale në kuadër të kornizes institucionale të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
tp-bottom