Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave Sociale janë:


Prof.Ass. Dr. Ferdi Kamber

Prof. Asoc. Dr. Shqipe Husaj (pa të drejtë vote)

Prof.Ass.Dr Sherif Sejdiu

Ass. Granit Kelmendi (pa të drejtë vote)

Jeton Plava 

Arizona Syla
 

 

tp-bottom