Bordi Këshillëdhënës për Ndërmarrësi

Përbërja e Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi është:

1. Ferdi Kamberi - Dekan në FShS

2. Mentor Morina - MFPS

3. Dervish Tahiri - Qendra për Punë Sociale Gjakovë

4. Xhafer Kadrija - Shoqata e të Verbërve 

5. Adelina Shehu Kola - Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjakovë

6. Berat Thaqi - OJQ BQS Gjakovë

7. Erblina Dinarama - Shtëpia e Sigurtë

8. Mirlinda Sada - Medica Gjakovë

9. Kujtim Dula - Zyra për Punësim Gjakovë

10. Bekim Avdija - PK Gjakovë

11. Arlinda Muslija - Studente në FShS

Vendim për themelimin e Bordit për Inovacion dhe Ndërmarrësi, Fakulteti i Shkencave Sociale 

 

tp-bottom