Fakulteti i Shkencave Sociale në partneritet në organizimin e konferencës "Globalizimi dhe integrimi në edukimin  bashkëkohorë"

Fakulteti i Shkencave Sociale në partneritet në organizimin e konferencës "Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohorë"

Fakulteti i Shkencave Sociale partneritet në organizimin e Konferences së 2-të Ndërkombëtare të mbajtur në Universitetin Aleksander Xhuvani në Elbasan "Globalizimi dhe integrimi në edukimin  bashkëkohorë" me datë 24-25 Qershor 2022.

Fotot e lajmit

tp-bottom