Dita Ndërkombëtare e Tolerancës

Dita Ndërkombëtare e Tolerancës

Dita Ndërkombëtare e Tolerancës është datë e rëndësishme për shoqërinë dhe mjedisin social në të cilin jetojmë.

Shoqëria jonë është model për tolerancën, diversitetin dhe mozaikun kulturor, andaj edhe mjedisi social në Fakultetin e Shkencave Sociale programi “Kujdesi dhe Mirëqena Sociale” është i ndërtuar mbi bazën e vlerave, kujdesin dhe promovimit të diversitetit social dhe kulturor.

Toleranca duhet të shërben si mjet i unifikimit, bashkimit dhe shmangies së paragjykimeve në shoqëri.

 

tp-bottom