Mbahet takimi i parë konsultues me akterë ndërinstitucional dhe OJQ për themelimin e Bordit Këshillëdhënës të Ndërmarrësisë së Fakultetit të Shkencave Sociale

Mbahet takimi i parë konsultues me akterë ndërinstitucional dhe OJQ për themelimin e Bordit Këshillëdhënës të Ndërmarrësisë së Fakultetit të Shkencave Sociale

Fakulteti i Shkencave Sociale pran Universitetit ‘Fehmi Agani’ në Gjakovë sot ka mbajtur takimin e parë konsultues me akterë nga institucionet e nivelit qendror, lokal dhe organizata të shoqërisë civile për themelimin e Bordit Këshillëdhënës të Ndërmarrësisë në kuadër të njësisë akademike.

Në këtë takim u diskutua rreth procesit të Ri-Akreditimit të njësisë akademike, listës së emrave të cilat do t’i propozohen Këshillit të Fakultetit për themelimin e këtij bordi, bashkëpunimin e akterëve me Fakultetin e Shkencave Sociale, përkrahjen e studentëve të UFAGJ-së në projekte të ndryshme, si dhe çështje të tjera me interes të përgjithshëm shoqëror.

Fotot e lajmit

tp-bottom