Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2021

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2021

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Janarit 2021 do jetë i hapur nga data 15 janar - 22 janar 2021. Ndërsa, provimet mbahen nga 25 janar - 15 shkurt 2021 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom