Studentët e vitit të parë nga Fakulteti i Shkencave Sociale, programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale vizitojnë qendrën HANDIKOS në Gjakovë

Studentët e vitit të parë nga Fakulteti i Shkencave Sociale, programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale vizitojnë qendrën HANDIKOS në Gjakovë

Studentët e vitit të parë nga Fakulteti i Shkencave Sociale, programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale ne kuadër të lëndës Praktikë profesionale në Institucione, të shoqëruar nga Prof. As. Dr. Sherif Sejdiu, sot kanë vizituar qendrën HANDIKOS në Gjakovë ku janë pritur nga stafi i kësaj qendre dhe janë informuar për punën dhe aktivitetet e HANDIKOS-it.

Fakulteti i Shkencave Sociale dhe studentët e këtij fakulteti me anë të vizitave dhe përkrahjes së fëmijëve me Sindrom Down, përmbushin dhe objektivat e fakultetit duke bërë ndërlidhjen e mësimit teorik me aktivitete të ndryshme praktike, të cilat ndihmojnë në përgatitjen sa më të mirë profesionale në sferën e fushës sociale.

Fotot e lajmit

tp-bottom