Thirrje për konferencë ndërkombëtare në Shkencat Sociale

Thirrje për konferencë ndërkombëtare në Shkencat Sociale

Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë

Fakulteti i Shkencave Sociale

 

Organizon

 

Konferencë ndërkombëtare

 

TEMA: "PUNA SOCIALE, EDUKIMI DHE INOVACIONI NË SHKENCAT SOCIALE”

Data: 08 Maj 2024

Vendi: Gjakovë

Abstraktet* dorëzohen përmes emailit: [email protected]

Afati për dorëzimin e abstraktit: 10.04.2024

Njoftimi për statusin e abstraktit: 19.04.2024

 

Thirrja për konferencë

Formati i organizimit dhe lista e Bordit

tp-bottom